Coachingi

 

Czym jest coaching?

Coaching to integralny system pracy (indywidualny, grupowy lub zespołowy), który pomaga zrozumieć to, co związane jest z człowiekiem i jego relacjami z innymi ludźmi w kontekście życia osobistego i zawodowego.

Integralność polega na wspierania rozwoju człowieka w jego poznawaniu siebie, aby mógł w pełni korzystać ze swoich zasobów w życiu prywatnym i zawodowym.

Coaching, jako forma wspierania ludzi i organizacji, ewaluuje. Powód, dla którego dziś korzysta się z coachingu, wyraźnie się zmienił. Dawniej głównym celem była zmiana toksycznych zachowań. Dziś jest to przede wszystkim rozwój „talentów” oraz wspieranie w okresie zmiany.

Pod wieloma względami osiągamy coraz więcej; szybkość życia, rozwoju technologii na to pozwala. Pytanie, czy zawsze osiągamy to, co po co sięgamy? Odpowiedź uwarunkowana jest przyjętymi przez nas wartościami i przekonaniami, które zaczerpnęliśmy w dzieciństwie od naszych bliskich i ważnych dla nas osób. Te wartości budują naszą świadomość, a przekonania ją modelują. A zatem, jakie mamy wartości i przekonania? Jak bardzo nas one wzmacniają i jak mocno osłabiają? 

Metody stosowane w coachingu:

Storytelling  Wiecej

Wizualizacja  Wiecej

Points-of-you  Wiecej

 

 

 

Jakie są korzyści coachingu dla klienta?

 • zrozumienie swoich indywidualnych predyspozycji w zakresie działania, nawyków i przekonań, które w sposób bezpośredni wpływają na jakość naszego życia;
 • uświadomienie sobie, co nazywamy priorytetami w naszym życiu, a co w istocie tymi prorytetami jest;
 • zauważenie, jakie i czyje potrzeby zaspokajamy w swoim życiu i jak powstała nasza hierarchia wartości;
 • gotowość do zmieniania sposobów myślenia i działania na takie, które stają się źródłem radości i spełnienia
 • decyzyjność i sprawczość.

 

Z jakich źródeł czerpię w swojej pracy coachingowej?

W moich programach indywidualnych i grupowych bazą wyjściową są:

 • nurt poznawczo – behawioralny, a szczególnie aspekty związane ze zmianą przekonań i nawyków, które mają bezpośredni wpływ na nasz sposób myślenia, odczuwania i na nasze zachowania w relacjach;
 • mindfulness i praktyki uważności;
 • prace naukowe dr Brené Brown z zakresu odwagi, wstydu, autentyczności i wrażliwości;
 • nauki i doświadczenia czołowych osobowości psychologii, neuronauk i filozofii;
 • fototerapia i praca z metaforą.

 

Jak pracuję jako coach?

Indywidualnie z daną osobą podczas tzw. indywidualnych sesji coachingowych. Aby dana osoba mogła efektywnie przepracować w sobie ważne kwestie, potrzebny jest proces, czyli ok. 6-12 sesji ok. 90-minutowych, w trakcie którego osoba coachowana poznaje siebie, swoje zasoby i tym samym wzmacnia swoje poczucie własnej wartości i nabiera większej pewności w działaniu.

Grupowo w formie warsztatów coachingowych, na których pojawia się minimum wiedzy koniecznej po to, aby każdy z uczestników wydobył z siebie maksimum wiedzy o samym sobie. Takie warsztaty prowadzę dla grup ok. 6-12 osobowych. Podczas warsztatów każdy pracuje nad sobą i uświadamia sobie swoje zasoby oraz możliwości ich wykorzystania w życiu, przy jednoczesnym korzystaniu z wiedzy i doświadczeń płynących z grupy.

Podczas pracy coachingowej korzystam z narzędzi coachingowych, które bardzo indywidualnie dopasowuję do danej osoby.

 

 

Obszarem mojej pracy coachingowej jest:

Wewnętrzne przywództwo – w tym obszarze pracuję z ludźmi nad odbudowywaniem ich poczucia własnej wartości poprzez poznawanie siebie, definiowanie własnych potrzeb i wartości, rozpoznawanie ograniczających przekonań i praca nad nimi oraz rozumienie i nazywanie relacji, które tworzą z sobą i innymi oraz nad tworzeniem wizji przyszłości i misji działania;

Koherencja serca – w tym obszarze pracuję z ludźmi nad odbudowywaniem zerwanych więzi z własną intuicją, nad otwieraniem się na odczucia płynące z serca, by mogli docierać do swojej wewnętrznej mądrości, by mogli doświadczać wewnętrznych transformacji i w pełni cieszyć się sobą i swoim życiem.

 

Sesje Indywidualne


Sesje Indywidualne

Czyli „jeden na jeden”. To intensywna praca rozwojowa w zakresie wzmacniania osobowości klienta poprzez wspieranie go w procesie zmian. Coaching  uczy odwagi stawania się sobą na własnych warunkach, wyznaczania i realizowania własnych celów oraz akceptacji tego, co w nas i w otaczającym nas świecie, by odczuwać to, co mądrzy tego świata określają spełnieniem. 

Pracuję z ludźmi, którzy za swoje sukcesy i powodzenie płacą zbyt dużymi problemami w relacjach z bliskimi. Pomagam im to wszystko tak poukładać, by mieli satysfakcję z pracy i radość z życia.

Aby efektywnie przepracować w sobie ważne kwestie, potrzebny jest proces, czyli ok. 6-12 sesji ok. 90-minutowych, w trakcie którego istotną jest poznawanie siebie, swoich zasobów, a tym samym wzmacnianie swojego poczucia własnej wartości i nabieranie większej pewności w działaniu.

 

Programy coachingu indywidualnego:

 

 PROGRAM „START” PROGRAM „ODWAŻNIE O PORAŻKACH” PROGRAM „FLOW” 

przeznaczony dla osób, które poczuły, że utknęły w życiu i nie potrafią zrozumieć przyczyn takiego życiowego impasu i  które na pracę coachingową chcą przeznaczyć ok. 2-3 miesięcy.

Taki program (6 sesji 90 minutowych) odbywa się w formie spotkań osobistych bądź online, które odbywają się z częstotliwością co 7 lub co 14 dni.

„Nie mogę się uczyć na błędach, do których się nie przyznaję.”  N. Branden

Zaczynamy od przeglądu spraw, które wymagają naprawy i badamy, z czego wynikają trudności.

Określamy Twoją rolę i pozostałych osób w tych sytuacjach, by jasno określić, za co możesz wziąć odpowiedzialność, co możesz zrobić i co możesz zmienić.

W oparciu o to, co jest dla Ciebie ważne, stworzysz sobie wizję swojego życia.

Następnie, krok po kroku, będziesz eksplorować swoją postawę życiową, nawyki i przekonania, by porzucić to, co już nie służy i zaburza obraz zrównoważonego życia.

Poznasz sposoby radzenia sobie z trudnymi myślami i emocjami.

Zaczniesz świadomie korzystać ze swoich zasobów i doświadczeń tak, by w pełni cieszyć się życiem.

Rozpoczęcie pracy coachingowej poprzedzone jest gratisową konsultacją telefoniczną w celu sprawdzenia dopasowania coacha i klienta.

różni się od programu START tym, że każda sesja coachingowa poświęcona jest konkretnemu zagadnieniu rozwojowemu z obszaru wewnętrznego przywództwa.

Program składa się z 6 sesji 90 minutowych i został zaprojektowany dla osób, które już wcześniej pracowały nad sobą i mają w sobie gotowość, by wejść na swoją życiową „arenę" i zmierzyć się ze swoimi lękami, poczuciem winy i wstydem oraz obudzić w sobie odwagę do bycia sobą, by nadać znaczenia swoim zasobom i możliwościom.

„Gdy brak odwagi, pozostałe cnoty są bez znaczenia.”- W. Churchill

Rozpoczęcie pracy coachingowej poprzedzone jest gratisową konsultacją telefoniczną w celu sprawdzenia dopasowania coacha i klienta.

to program dla osób poszukujących sensu własnego istnienia, dociekających swojej genezy, pragnących kierować się w swoim życiu takimi wartościami, jak miłość, akceptacja, wdzięczność, gotowych na kontakt ze swoją wewnętrzną mądrością oraz na transformujące rozmowy z własną Duszą.

Program składa się z 6 sesji 90 minutowych, poświęcony jest otwieraniu serca i zaprojektowany został w taki sposób, aby klient mógł doświadczać siebie z poziomu serca i własnej Duszy.

„Idąc na spotkanie ze sobą, ryzykujesz spotkanie siebie.” – G. Jung

 Rozpoczęcie pracy coachingowej poprzedzone jest gratisową konsultacją telefoniczną w celu sprawdzenia dopasowania coacha i klienta.

 

 


Warsztaty coachingowe


 

warsztaty coachingowe

Grupowe warsztaty coachingowe charakteryzują się tym, że w kameralnej grupie każdy pracuje na swoje konto, czyli poznaje siebie w kontekście danego tematu. Podczas warsztatów każdy pracuje nad sobą i uświadamia sobie swoje zasoby oraz możliwości ich wykorzystania w życiu, przy jednoczesnym korzystaniu z wiedzy i doświadczeń płynących z grupy. Interakcja z innymi uczestnikami pozwala poszerzyć perspektywę patrzenia na własne życie.

Każdy warsztat jest zaprojektowany tak, aby w nieszablonowy, a zarazem intensywny i mądry sposób pomóc Ci zrozumieć, czym tak naprawdę są Twoje myśli i przekonania, skąd się biorą i co stanowi o ich sile. W trakcie pracy warsztatowej masz możliwość poprzyglądać się też swoim  emocjom. Dzięki takim obserwacjom lepiej zrozumiesz swoje zachowania i swoje reakcje na zachowania innych ludzi. 

Cały proces poznawczy jest pogłębiony wizualizacjami, podczas których doświadczysz innego, być może całkiem nieznanego, aspektu Twojej osobowości.

 

Zawsze w przyjaznej i wspierającej atmosferze będziesz mierzyć się z własnymi przekonaniami i utrwalonymi sposobami działania, by stanąć w swojej prawdzie.

Każdy warsztat to minimum wiedzy koniecznej po to, aby każdy z uczestników wydobył z siebie maksimum wiedzy o samym sobie oraz maximum własnych doświadczeń i tzw. efektów WOW!

 • Warsztaty stacjonarne
 • Warsztaty wyjazdowe
 • Warsztaty online

Jak odnaleźć talent do życia?

Czyli o poszukiwaniach siebie w sobie i pośród życia szumów i o odzyskiwaniu swojej mocy.

Pierwsze lata naszego życia upływają nam w pełnej akceptacji siebie i swoich potrzeb. Jesteśmy sobą i wyrażamy siebie zgodnie z tym, co odczuwamy. Jako małe dzieci czujemy, czy coś nam służy czy nie służy i zawsze kierujemy się tym, co nam służy i zaspokaja nasze potrzeby. Z czasem to ulega przemianie… Przestajemy być małymi dziećmi, coraz więcej rozumiemy i coraz więcej uczymy się… Nie tylko tych nowych rzeczy w szkole, a przede wszystkim uczymy się tego, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy w czymś czy z czegoś; że nie mamy wystarczająco dużo tych różnych rzeczy i przymiotów; że nie zasługujemy na to, by być kochanym. To właśnie wtedy, kiedy jeszcze jesteśmy dziećmi, zaczynamy gubić się we własnych odczuciach i tracimy swoją moc.

W życiu dorosłym życiowe zagubienie i życiowa niemoc wcale nie muszą przeszkadzać w odnoszeniu sukcesów zawodowych czy prywatnych. Mogą nawet im sprzyjać, ponieważ to, co nas pcha do przodu, to pokazanie całemu światu i pewnym osobom, że pomimo wszystko jesteśmy wystarczająco dobrzy, możemy mieć wystarczająco dużo i zasługujemy na to, aby nas kochać!

Tak! Możemy wszystko! I tylko z czasem, w miarę odnoszonych sukcesów, gdzieś w środku boli coraz mocniej i coraz częściej, a to, co mamy – dostatek, rodzina, znajomi – cieszy coraz mniej, z czasem nawet rozczarowuje, odbiera radość, wypala nadzieję, przepełnia frustracją i pretensją do świata, do życia, do ludzi…

To, co nas boli, to nasza zraniona dusza, nasza esencja tego, kim jesteśmy z urodzenia – radością życia. Ból duszy zostawia ślady w naszym ciele w różnych postaciach – choroby, nadwaga, nerwobóle, bezsenność, nerwowość. Gdy boli dusza, choruje ciało, a w naszej pamięci komórkowej mocno aktywują się nieuświadomione źródła strachu

Życiowe zagubienie i życiowa niemoc to pakiet doświadczeń, który jest potrzebny każdemu, kto chce poznać prawdziwy sens swojego życia i doświadczyć transformacji na poziomie fizycznym, emocjonalnym, mentalnym i duchowym.

A jak wyglądałoby nasze życie, gdybyśmy mogli robić to, co chcemy robić, co przynosi nam radość i spełnienie? Co by się mogło zadziać w naszym, gdybyśmy spędzali większość czasu na realizowaniu swoich pasji?

I ten błysk w oku na samą myśl o spełnieniu i jednoczesne ukłucie w sercu zdradzające wątpliwość, dziesiątki wątpliwość – ja?!

Tak! Ty!!! W Twoim życiu nikt inny tego dokonać nie może!

Najczęściej przerasta nas droga, którą mamy do pokonania. Jednak wszystko można zmienić – drogę też – nie ma formy stałej i dzięki temu zawsze można odnaleźć siebie i odbudować swoją moc. Życie ma moc odradzania się w nas i transformacji tego, co już nam nie służy i co zadało nam dużo bólu i cierpienia w to, co nam służy, co wzmacnia nasze poczucie wartości i prowadzi do spełnienia.

Jeżeli czujesz, że chcesz wyruszyć w tę drogę, to zapraszam serdecznie.

Czego możesz się spodziewać?

Przede wszystkim pracy z własnymi przekonaniami i z własnymi lękami.

Ponadto zajrzysz do swoich marzeń i odpowiesz sobie na pytanie – dlaczego tak naprawdę z nich rezygnuję.

Stare przysłowie mówi, że masz tyle życia, na ile się zdecydujesz. Zatem przyjrzysz się również temu, co sabotuje Twoje decyzje.
Inne przysłowie mówi, że błądzić jest rzeczą ludzką. No to poprzyglądasz się swojemu błądzeniu, odrobisz ważne lekcje i zaktualizujesz swój system naprowadzający Cię na życiową pomyślność.


A konkretnie to czeka na Ciebie 5 zagadnień poznawczych:

1. Nie, bo… czyli ballada o lękach, strachach i innych obawach.

2. Przekleństwo „KIEDYŚ”, czyli czym się karmią tęsknoty.

3. Siła przekonań, czyli jak powstała nasza życiowa nawigacja.

4. Marzenia, czyli wg jakich współrzędnych zaprogramować mam swój życiowy GPS.

5. Szczęśliwej drogi już czas, czyli historia pewnych możliwości.

6. Mam pytanie, mam odpowiedź, czyli jak pytać, by dostawać inspirujące do działania odpowiedzi.

 • 6 tematycznych 1,5 godzinnych warsztatów online w zamkniętej grupie na FB w promocyjnych cenach:

- wersja podstawowa (6 warsztatów) 216,-zł

- wersja rozszerzona (6 warsztatów + 2 sesje indywidualne) 639,-zł

- startujemy 19.07.2021

 • 6-godzinny stacjonarny warsztat w Szczecinie:

- wersja podstawowa – 369,-zł

- wersja rozszerzona – warsztat + 2 sesje indywidualne = 639,-zł

- dostępność od lipca 2021

 • 3-dniowy wyjazdowy warsztat w październiku 2021

- szczegóły wkrótce

Masz pytania? Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.